Dryland Winter Wheat Nursery
Campbell Co, WY 2005
  Yield Bushel Wt Protein Heading Ht Heading Date Survival
Entry (bu/A) (lb/bu) (%) (in) (days from Jan. 1) (%)
Hatcher 50.1 60.3 9.1 26 161 92
Antelope (W)* 46.8 60.3 8.5 28 160 94
Akron 46.5 60.4 8.8 30 163 95
Pronghorn 45.9 59.3 8.9 34 169 94
Ankor 45.9 60.7 8.7 29 160 95
Bond CL 45.8 58.5 8.3 30 160 95
Wahoo 45.3 58.6 8.8 28 162 96
NW99L7171 (W) 44.7 62.8 9.4 29 164 96
NW99L7083 (W) 44.6 59.2 8.9 27 159 92
Alliance 44.5 60.2 9.1 29 160 91
Halt 44.3 59.4 8.2 26 158 93
Infinity CL 43.4 60.1 9.7 30 162 94
Rampart 42.9 59.6 8.7 28 163 95
Buckskin 42.7 60.4 10.0 36 162 95
Goodstreak 42.7 59.3 10.1 34 161 96
Millennium 42.1 60.2 9.8 29 163 95
Nuplains (W) 41.6 61.5 9.7 26 163 95
Avalanche (W) 40.6 61.6 9.7 26 161 95
NW99L7068 (W) 40.6 58.7 9.1 26 159 93
Arrowsmith (W) 40.1 59.6 11.1 31 162 94
Above 40.1 59.3 9.8 28 158 93
Harry 36.0 56.7 10.0 27 163 95
Average 43.5 59.9 9.3 29 161 94
DRS 0.05 4.3 1.2 --- 2 2 N.S.
*(W) Hard White Winter Wheat