Dryland Winter Wheat Nursery
Sheridan Co, WY 2005
  Yield Bushel Wt Protein Heading Ht Heading Date Survival
Entry (bu/A) (lb/bu) (%) (in) (days from Jan. 1) (%)
Antelope (W)* 63.9 60.4 13.5 32 152 93
Bond CL 62.7 59.3 10.7 31 150 95
Pronghorn 62.7 60.1 11.7 36 152 96
Halt 62.6 59.7 11.6 27 151 96
Hatcher 62.2 61.5 10.4 30 151 97
Harry 61.6 57.0 11.1 31 152 95
Ankor 61.6 59.8 10.8 32 151 97
Arrowsmith (W) 60.8 60.3 12.6 35 154 97
Rampart 60.6 59.5 12.3 34 154 96
Millennium 60.3 59.6 12.3 33 154 95
Wahoo 60.0 58.3 11.8 29 151 94
Goodstreak 59.4 60.6 11.9 37 153 96
NW99L7068 (W) 59.0 59.4 11.9 27 151 96
NW99L7083 (W) 58.4 59.6 11.2 29 151 95
Avalanche (W) 57.9 61.9 12.7 28 151 96
Infinity CL 56.7 60.4 12.0 31 151 95
NW99L7171 (W) 56.0 62.1 10.3 34 155 96
Above 55.8 60.3 11.7 30 150 94
Akron 55.7 60.0 10.8 32 152 97
Alliance 55.3 59.9 11.6 32 151 94
Buckskin 55.3 61.4 12.0 39 152 95
Nuplains (W) 54.9 61.2 13.3 29 155 96
Average 59.2 60.1 11.7 32 152 95
DRS 0.05 N.S. 0.8 --- 3 1 2
*(W) Hard White Winter Wheat