2004-2006 Dryland Winter Wheat Nursery Yield Summary
  2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 1 Year 2 Year 3 Year
  Platte Sheridan Campbell Platte Sheridan Campbell Platte Sheridan Laramie Average Average Average
Entry (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A) (bu/A)
Antelope (W)* 28 32 31 42 64 47 41
Hatcher 33 31 28 51 62 50 34 44 31 42
NW99L7171 (W) 30 36 29 43 56 45 40
Harry 30 34 31 46 62 36 40
Infinity CL 32 29 28 42 57 43 38
Bond CL 33 30 26 41 63 46 30 43 33   39
Ankor 30 32 27 49 62 46 30 40 31   39
Goodstreak 28 33 34 46 59 43 29 39 29   39
NW99L7083 (W) 31 27 24 40 58 45   37  
Millennium 28 35 30 39 60 42 30 40 34   38
Pronghorn 27 31 29 42 63 46 29 41 31 38
Arrowsmith (W) 22 32 29 39 61 40 37
Wahoo 29 35 29 38 60 45 26 43 30 38
Akron 28 32 27 45 56 46 29 41 29 38
Above 34 27 27 37 56 40   37  
Alliance 28 30 30 40 55 45 30 44 29   38
Buckskin 29 32 30 41 55 43 30 40 29   38
Halt 26 22 23 40 63 44   36  
NW99L7068 (W) 27 28 26 36 59 41   36  
Ripper 32 41 34 36
Avalanche (W) 28 26 25 33 58 41 35
Rampart 21 31 29 43 61 43 21 39 23 36
Nuplains (W) 23 31 28 41 55 42 25 36 27 35
NuFrontier (W) 28 43 30 33
NE 01643   30 38 32 33    
NuDakota (W)   30 40 30 33    
NI 02425   28 41 30 33    
Wesley   27 41 29 32    
Jagalene   28 40 29 32    
NW 03638 (W) 30 38 28 32
Average 28 31 28 41 59 44 29 41 30
DRS 0.05 3 4 5 3 N.S. 4 4 4 13  
*(W) Hard White Winter Wheat